B (1) | C (3) | D (2) | F (1) | G (3) | J (1) | L (7) | M (3) | N (1) | S (5) | W (8) | X (1) | Y (8) | Z (9)
Name Join Year Current Affiliation Contact
Shen, Jiamei 2016 n/a
Shen, Lingxuan 2013 NetEase (Hangzhou) a45154630 AT 163.com
Shen, Yuxi 2012 Cornell University Cornell Tech cece0205 AT gmail.com
Shu, Ying 2014 n/a
Song, Feiya 2013 Splunk - China songfeiyah AT 163.com